logo
Moravský rybářský svaz
MO STRÁŽNICE
Veselská 1322, 696 62 Strážnice

Obhospodařované revíry

 

461 086 MORAVA 6 - MO Strážnice 12,0 km 58,0 ha

Přítok Dunaje. Od železničného mostu tratě Rohatec-Sudoměřice až k jezu ve Vnorovech. K revíru patří úsek plavebního kanálu od mostu silnice Rohatec-Petrov až k jezu ve Vnorovech mimo Veličku. Zákaz sportovního rybolovu v délce 50 metrů od Vnorovského jezu po toku řeky.
Ve zvláště chráněných územích (přírodní rezervace Oskovec I a Oskovec II, přírodní památka Osypané břehy), není mj. dovoleno provádět jakékoliv zásady do říčních břehů, rušit hnízdící ptáky. V přírodní památce Osypané břehy je navíc omezen vstup na náplavové břehy v době od 1. dubna do 15. července. Obvody jednotlivých zvlášť chráněných území jsou v terénu vyznačeny pruhovým značením červené barvy na stromech a zelených kovových tyčích, sloupy se státními znaky a informačními tabulemi.
Míra kapra 45 - 70 cm, štiky 60 cm, lína 30 cm, amura 60 cm, sumce 80 cm.

 

461 087 MORAVA 6A - MO Strážnice 9,8 ha

Rybářský revír tvoří nádrže a odstavená ramena:

1 Zahradníčkovo
v k.ú. Petrov 2,0 ha
2 Orlák   Petrov 1,0 ha
3 Vešky   Strážnice 4,0 ha
4 Lučina - Vyjmuto z revíru - rybolov zakázán
5 nádrž Roštovica   Lipov 1,8 ha

Míra kapra 45 - 70 cm, štiky 60 cm, lína 30 cm, amura 60 cm, sumce 80 cm.

 

461 302 MORAVA 6M - MO Strážnice 2,0 ha

Rybářský revír tvoří nádrže:

1 Kejda
v k.ú.
Kněždub
1,7 ha
2 Zámecký rybník
  Bzenec
0,3 h

Na revíru provádí sportovní rybolov MO (neplatí svazová povolenka).

 

461 152 VELIČKA 1 - MO Strážnice 20,0 km 5,45 ha

Přítok Moravy. Od ústí do Moravy až po silniční most v obci Louka se všemi přítoky. Míra kapra 45 - 70 cm, štiky 60 cm, lína 30 cm, amura 60 cm, sumce 80 cm.

 

461 301 VELIČKA 1M - MO Strážnice 0,8 ha

Rybářský revír tvoří nádrže:

1 Lipov
v k.ú.  Lipov
0,3 ha
2 Tasovský rybníček    Tasov  0,5 ha

Na revíru provádí sportovní rybolov MO (neplatí svazová povolenka).
Nejmenší stanovené míry ryb - kapr 45 - 70 cm,lín 30 cm,amur 60 cm,štika 60 cm,sumec 90 cm.

 

 

© 2008 MRS MO Strážnice, Všechna práva vyhrazena. Powered by eMEDIAL